Principal Investigator (PI) prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Email: jejsmont@pg.edu.pl
Tel. +48 603 943 908

Work Package leader:

SINTEF AS
Truls Berge
Email: truls.berge@sintef.no
Tel. + 47 905 72 026

EKKOM sp. z o.o.
Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz
Email: janusz.bohatkiewicz@ek-kom.com
Tel. + 48 601 408 480